BÁNH PÍA ĐẬU XANH - SẦU RIÊNG


Thương hiệu: Thiên Sa  food

  • XUẤT KHẨU
  • Khách hàng chính: OEM - AB BEST USA
  • KLT: 280g / túi ( 70 g x 4 cái)

  • Khối lượng: 28 túi / thùng


Còn hàng

Bình luận